Wanneer verneem ik of mijn aanvraag weerhouden werd voor het toekennen van een dotatie?

Omdat er slechts éénmaal per jaar dotaties worden toegekend, wordt pas aan de indieners van een aanvraag gemeld of hun dossier weerhouden werd nadat alle dossiers werden bestudeerd en door de Commissie tot beheer weerhouden of afgewezen werden. De toekenning van de dotaties gebeurt begin december. Iedereen die een volledig ingevuld aanvraagformulier instuurde en er de gevraagde officiële bewijsstukken bijvoegde wordt van dit resultaat op de hoogte gebracht in de loop van de maand december.

Comments are closed.

Webdesign & Hosting door All @ Internet