Wie kan eventueel begunstigde zijn?

De weduwe (weduwnaar) van een overleden militair met kinderlast, een alleenstaande wees, een militair met kinderlast die om redenen buiten zijn wil om niet meer in staat is om behoorlijk voor de studies van zijn kind(eren) in te staan, enz.

Continue Reading

Wie kan eventueel rechthebbende zijn?

De rechthebbende moet ALTIJD de hoedanigheid van militair (rijkswachter) hebben of gehad hebben en een of meerdere kinderen hebben (of gehad hebben). De gewezen Rijkswachters en hun families die vóór 01 januari 2001 tot de Rijkswacht behoorden en op die datum gerechtigde waren zoals bedoeld in het Koninklijk Besluit (zie “Indienen van de aanvraag”), blijven […]

Continue Reading

Kan de aanvrager ook de rechthebbende zijn?

Ja, de rechthebbende kan zelf het aanvraagformulier invullen. De enige vereiste is dat de gegevens met betrekking tot inkomsten en uitgaven onder toezicht van het plaatselijk O.C.M.W. of een Gewestelijk Bureau van de Sociale Dienst of het Stressteam van de Federale Politie ingediend worden.

Continue Reading

Webdesign & Hosting door All @ Internet