Wie kan eventueel rechthebbende zijn?

De rechthebbende moet ALTIJD de hoedanigheid van militair (rijkswachter) hebben of gehad hebben en een of meerdere kinderen hebben (of gehad hebben).
De gewezen Rijkswachters en hun families die vóór 01 januari 2001 tot de Rijkswacht behoorden en op die datum gerechtigde waren zoals bedoeld in het Koninklijk Besluit (zie “Indienen van de aanvraag”), blijven gerechtigde.
MAAR : alle personeel van de Rijkswacht dat op 01 januari 2001 het statuut verwierf van Federale Politie en alle personeel van de Federale Politie dat vóór 01 januari 2001 niet behoorde tot de Rijkswacht zijn geen gerechtigde.
De begunstigde is hij of zij die de dotatie ontvangt (kan dus ook tegelijkertijd rechthebbende zijn).

Comments are closed.

Webdesign & Hosting door All @ Internet